Tips för en lyckad social mediestrategi

Kort som sociala medier

Sociala medier är digitala kanaler som kombinerar social interaktion, användargenererat innehåll och teknologi. Det används till kommunikation, produktion, distribution av information i form av text, ljud, bild, video mm. Det som framförallt skiljer sociala medier från andra digitala medier är att det sker en interaktion mellan användare. (http://www.socialamedier.com/definition/)

Några sociala medier

Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat och YouTube

Man kan se sociala medier ur två perspektiv:

-De löpande uppdateringarna som ni gör i ert flöde. Den dagliga uppdateringen bör syfta till att skapa engagemang hos era kunder.

-Riktad annonsering som används för att nå ut till fler potentiella followers. För att maximera era satsningar så bör ni använda er av båda segmenten.

Fördelar med att vara duktig på sina sociala kanaler

Det finns mycket att vinna på att ha en god och tydlig social mediestrategi. Er målgrupp önskar att få ett utbyte på ert forum, att ha varierat och direkt innehåll är ett måste. Ni har här en stor chans till att hålla er top of mind hos era kunder, för att de i ett senare skede ska utföra en bokning hos er.

Hur fångar man målgruppens intresse på sociala medier?

Det absolut viktigaste är att skapa värde för de som följer din sida. Innehållet måste vara av största intresse för målgruppen och de måste känna att de har något att vinna på att följa er. Något som garanterat inte fungerar på era sociala mediekanaler är enbart inlägg som baserar sig på uttrycket ”kom och köp”. Varför ska de boka sin vistelse hos just er? Vilka värden kan ni erbjuda dem? Och varför är det relevant för just dem? Att tydligt känna sin målgrupp är a och o för att kunna rikta sina budskap och skapa värde. Den informationen får du genom de analysverktyg som du kopplar på din verksamhet, exempelvis Google Analytics eller Business Manager. 

För att lyckas med social media 2018

  • Var öppen och transparent
  • Bra och riktat innehåll
  • Var värdeskapande
  • Skapa innehåll som anspelar på att utlösa känslor hos era följare
  • Svara på de kommentarer som kommer in
  • Skapa innehåll som engagerar

Att vara öppen och transparent är otroligt viktigt. Kunden följer inte din sida med största fokus på att köpa en vistelse hos er. De vill snarare lära känna er;  Hur ser det ut på ert hotell? Vilka jobbar på företaget? Här har ni chans att visa på äkthet, ärlighet och skapa förtroende.

Om ni är öppna, deltagande, följsamma och värdeskapande kommer er sida att blomstra under 2018.

 

 

Ta kontakt med oss!